ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Ιωάννης Παρηγόρης
Γενικός γραμματέας: Δημήτριος Κατσουλάκος
Ταμίας: Κωνσταντίνος Κουμουστιώτης
Α Μέλος: Λεωνίδας Σταρόγιαννης
Β Μέλος: Δημήτριος Χριστοφιλάκος