8ο Μουσικό Χοροστασιό. Φωτογραφίες και βίντεο

bbblbbbr
DSC_0141.jpg
DSC_0144.jpg
DSC_0166.jpg
DSC_0167.jpg
DSC_0181.jpg
DSC_0190.jpg
DSC_0065.jpg
DSC_0067.jpg
DSC_0069.jpg
DSC_0089.jpg
DSC_0097.jpg
DSC_0102.jpg
DSC_0131.jpg
DSC_0141.jpg
DSC_0144.jpg
DSC_0166.jpg
DSC_0167.jpg
DSC_0181.jpg
DSC_0190.jpg
DSC_0065.jpg
DSC_0067.jpg
DSC_0069.jpg
DSC_0089.jpg
DSC_0097.jpg
DSC_0102.jpg