Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Σ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΥ, δ. Φ.

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης
είναι ο τόπος καταγωγής του Πέτρου Λαμπαδάριου (1730-1777), του
μεγαλύτερου εκκλησιαστικού μουσικού του 18ου αι.

Πατήστε στον σύνδεσμο για να το διαβάσετε ως pdf